2

jazyky
naraz
ako
jeden!

revolučná učebnica
slovnej zásoby
anglického+nemeckého
jazyka

wordboox
  • učebnica WORD BOOX
  • mäkká lepená väzba
  • formát B5
  • 380 strán
  • viac ako 3700 slovných dvojíc

Cena:

16,99

jednoduché učenie
logické pravidlá

– opakovateľná odlišnosť
viac v ďalších kapitolách

– neopakovateľná odlišnosť

Prelistujte si ukážku z knižky

…a odhaľte tajomstvo ako sa dajú učiť 2 jazyky naraz ľahšie ako len jeden! Ukážka vám maalinko poodhalí princíp výučby slovných anglicko-nemeckých dvojíc, na ktorých ihneď pochopíte, že to, čo tvrdíme je pravda.

PRI
PRA
VUJ
EME

pripravujeme

Pikantériou v celom príbehu vzniku tejto knižky je, že táto publikácia vlastne ani nemala vzniknúť. Je totižto len akýmsi „vedľajším produktom“ pri písaní inej zaujímavej publikácie, a to „Ako sa naučiť 5 jazykov naraz“. Rozsiahlosť získaného materiálu však podnietila rozhodnutie vytvoriť niekoľko iných publikácií z rôznymi kombináciami jazykov. Preto ak sa všetko podarí tak ako sa podariť má, možno vzniknú ďalšie zaujímavé knižky kombinujúce iné dvojice jazykov, trojice jazykov a nakoniec aj cieľová knižka s 5 cudzími jazykmi naraz.
Vieme, že je množstvo kreatívnych ľudí, ktorí by dokázali dodať tomuto projektu ďalšiu pridanú hodnotu. Preto sme otvorení akejkoľvek prospešnej spolupráci s kýmkoľvek. V prípade záujmu prosíme kontaktovať nás cez email: wordboox@gmail.com a do predmetu uviesť SPOLUPRACA.

SPOLU
PRÁCA?

spolupráca?